• k registraci potřebujete pouze platný průkaz zdravotního pojištění (registrujeme klienty všech zdravotních pojišťoven)
  • přijďte bez objednání v ordinačních hodinách do ordinace
  • zároveň se při registraci se sestrou domluvíte na termínu vstupní prohlídky
  • výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho dosavadního registrujícího lékaře nepotřebujete - vyžádáme si ho sami