Hrazeno z veřejného zdravotního pojištění:
  • diagnostika a léčba akutních onemocnění
  • dispenzární péče - péče o klienty s chronických onemocněním
  • preventivní prohlídky (plně hrazeno z veřejného zdrav. pojištění 1x za 2 roky)
  • očkování
Nehrazeno z veřejného zdravotního pojištění (klient uhradí v ordinaci hotově):
  • posuzování zdravotního stavu ve vztahu k vykonávané práci, vzdělávání, sportu, řízení motorových vozidel, držení zbraně a dalším činnostem na žádost správního orgánu, zaměstnavatele nebo pacienta
  • služby na žádost klienta bez zdravotní indikace
  • služby u osob nepojištěných u smluvní zdravotní pojišťovny
  • očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
  • pracovnělékařská služba (posuzování způsobilosti k práci)