Naše ordinace nabízí tato očkování:

Plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění:

tetanus: všichni pojištěnci

infekce meningokokové, pneumokokové, chřipka a invazivní onemocnění vyvolané Haemophilus influenzae typ b:
u pojištěnců
- s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny
- po transplantaci krvetvorných buněk
- se závažnými poruchami imunity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
- po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci

chřipka:
u pojištěnců
- nad 65 let věku
- po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných buněk
- kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo cukrovkou
- umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro
  osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

pneumokoková infekce:
u pojištěnců nad 65 let
 
Nehrazené z veřejného zdravotního pojištění:
(u některých očkování pojištěncům proplácí zdravotní pojišťovny příspěvek na očkování)
  • proti klíšťové meningoencefalitidě (plně hrazeno u osob nad 50 let)  
  • proti pneumokokovým infekcím
  • proti chřipce
  • proti černému kašli
  • proti spalničkám
  • proti onemocnění vyvolanému Haemophilus influenzae typ B
  • proti meningokokovým infekcím
  • proti pásovému oparu