platnost od 01.04.2023 (v Kč)

posouzení zdravotní způsobilosti k:

 • řidičskému oprávnění 600,-
 • držení zbrojního průkazu 800,-
 • výkonu povolání 800,-
 • jiným účelům 800,-

výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovnělékařské služby:

 • do 10 dnů 400,-
 • expresní do 3 dnů 700,-

posouzení zdravotního stavu s vystavením tiskopisu:

 • průkazy – svářečské, potravinářské, pro jiná profesní oprávnění 300,-
 • jiné účely vyžadující posouzení zdravotního stavu 300,-

administrativní činnosti na žádost pacienta:  

 • banky, komerční pojišťovny, posouzení bolestného, úřady práce, atd. 135,-/10 minut
 • změna údajů dočasné pracovní neschopnosti 100,-
 • vydání duplikátu tiskopisů při jejich ztrátě 100,-
 • podrobný výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 400,-
 • kopie A4 černobílá 1 strana 10,-

platba za nevrácení odběrného setu na přítomnost krve ve stolici  100,-

výkony na žádost pacienta (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění):

 • komplexní vyšetření, předoperační vyšetření 1300,-
 • cílené vyšetření 300,-
 • kontrolní vyšetření 220,-
 • EKG včetně popisu 220,-
 • odběr žilní krve 60,-
 • odběr biologického materiálu kromě krve 100,-
 • aplikace léčiva do svalu nebo podkoží 50,-
 • kanylace periferní žíly s aplikací léčiva 250,-
 • vyšetření CRP z kapilární krve 200,-
 • vyšetření moče diagnostickým proužkem 60,-
 • test na přítomnost krve ve stolici 300,-
 • pulzní oxymetrie 130,-
 • aplikace očkovací látky 300,-Kč