Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:
platnost od 1.11.2018
 
řidičské oprávnění - vyšetření a vydání posudku    400,-Kč
řidičské oprávnění nad 65 let - vyšetření a vydání posudku 150,-Kč
zbrojní průkaz - vyšetření a vydání posudku   500,-Kč
výkonnostní a organizovaní sportovci - vyšetření a vydání posudku   400,-Kč
profesní průkaz - vyšetření a vydání posudku   250,-Kč
zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství - vyšetření a vydání 200,-Kč
rekreační sportovní činnost - vyšetření a vydání posudku   150,-Kč
studium - vyšetření a vydání posudku   150,-Kč
rekreační akce - vyšetření a vydání posudku   200,-Kč
jiný důvod - vyšetření a vydání posudku   400,-Kč
výpis ze zdravotnické dokumentace   200,-Kč
výpis ze zdravotnické dokumentace pro závodního lékaře   300,-Kč
pracovnělékařská prohlídka - vyšetření a vydání posudku 450,-Kč
kopie kompletní zdravotnické dokumentace   400,-Kč
posudek k pojistnému plnění pro komerční pojišťovnu á 30 min.    300,-Kč
lékařská zpráva pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb   250,-Kč
vystavení duplikátu zdravotnického dokladu   150,-Kč
administrativní úkon (náhradní doklad DPN, změna pobytu při DPN, atd.) 150,-Kč
jiný administrativní úkon bez vyšetření pacienta á 15 min.   100,-Kč
černobílá kopie zdravotnické dokumentace, 1 strana A4       3,-Kč
odeslání obyčejné listovní zásilky     40,-Kč
odeslání doporučené listovní zásilky 80,-Kč
 
 
Ceník služeb na žádost klienta a u osob nepojištěných u smluvní zdravotní pojišťovny:
platnost od 1.1.2018
 
komplexní vyšetření klienta                                                                           600,-Kč         
cílené vyšetření klienta       300,-Kč
kontrolní vyšetření klienta       200,-Kč
aplikace očkovací látky       150,-Kč
aplikace léčiva do svalu nebo podkoží           60,-Kč
kanylace periferní žíly s aplikací léčiva       150,-Kč
odběr biologického materiálu         80,-Kč
vyšetření moče diagnostickým proužkem         30,-Kč
vyšetření CRP metodou POCT       150,-Kč
vyšetření EKG včetně popisu nálezu       150,-Kč
test na přítomnost krve ve stolici       100,-Kč